§ 8.1. Основні поняття комп’ютерної графіки

Виконайте завдання

1. Знайдіть довжину двійкового коду растрового зображення, яке складається з 1024 на 768 пікселів, якщо на кодування одного пікселя відводиться: а) 1 біт; б) 3 байти. Який носій даних можна використати для зберігання таких зображень?

Довжина двійкового коду залежить від кодування одного піксели: в першому випадку це 1 біт, а в другому 24 біти (3 байти). Щоб дізнатись кількість пікселей всього в зображенні, потрібно знайти добуток вказаного розміру: 1024 * 768 = 786 432.

Формула знаходження обсягу файла виглядає наступним чином:
1024 · 768 · 1 = 786 432 біт = 98 304 байта = 96 Кб (при кодуванні одного пікселя 1 бітом);
1024 · 768 · 1 = 18874368 біт = 2359296 байта = 2304 Кб = 2,25 Мб (при кодуванні одного пікселя 24 бітами).
Файли такого розміру можна зберегти на будь-який носій. При кодуванні одного пікселя 1 бітом ми можемо отримати лише 2 кольори, при кодуванні пікселя 24 бітами ми отримуємо 16 777 216 кольорів.

2. Визначте глибину кольору для різних форматів растрових файлів, які опрацьовує програма Paint, та заповніть таблицю.

Формат (тип) файла Глибина кольору в Paint
Монохромний малюнок ВМР 1 біт (21) — один колір
16-колірний малюнок ВМР 4 біта (24) — 16 кольорів
256-колірний малюнок ВМР 8 біт (28) — 256 кольорів
24-розрядний малюнок ВМР 24 біти (224) — 16 777 216 кольорів

4. Підготуйте повідомлення про методи стиснення даних, які використовуються в растрових форматах графічних файлів.

На сьогодні більшість растрових форматів включають технологію стиснення. Усі технології стиснення побудовані на виявленні повторюваності окремих ділянок всередині даних зображення. Фактично повторювані ділянки замінюються еквівалентним поданням, яке займає менший обсяг. Потрібно зауважити, що неможливо стиснути повністю випадкові дані. Усі методи стиснення, які існують можна поділити на 2 категорії: методи стиснення даних без втрат і стиснення з втратами. Методи стиснення без втрат дозволяють стискати зображення за допомогою технології цього типу, а потім відновлювати зображення, яке буде повністю ідентичне оригіналу з точністю до біта. Метод стиснення з втратами (при аналогічній послідовності операцій: стиснення/відновлення) дозволяє отримати зображення, яке хоча і дуже близьке до оригіналу, але не ідентичне з ним на 100 %. Наприклад, може змінитися інформація про колір пікселів. Популярними технологіями стиснення є метод кодування довгих серій (RLE — Run Length Encoding); метод пошуку однакових послідовностей/фаз (LZW — Lempel-Ziv-Welch); метод визначення частоти кожного символу — алгоритм стиснення Хаффмана (Huffman); метод дискретного конусного перетворення (DCT — Discrete Cosine Transform).

Зворотній зв’язок