Лабораторний дослід 4. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються випаданням осаду

Мета: дослідити одну з умов реакцій йонного обміну, які відбуваються до кінця — випадіння осаду.

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини натрій сульфату Na2SO4, барій хлориду BaCl2, ферум (III) сульфату Fe2(SO4)3, калій гідроксиду KOH, штатив із пробірками.

3. Заповніть таблицю.

Що спостерігали

Рівняння реакції в йонно-молекулярній і йонній формах

У пробірку налийте 1 мл розчину натрій сульфату і додайте стільки ж розчину барій хлориду

Після злиття двох прозорих розчинів, утворився білий осад.

Na2SO4 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4

2Na + SO42– + Ba2+ + 2Cl → 2Na+ + 2Cl + BaSO4

Ba2+ + 2Cl → BaSO4

У пробірку налийте 1 мл розчину ферум(ІІІ) сульфату і додайте стільки ж розчину калій гідроксиду

Після злиття двох прозорих розчинів утворився
драглистий осад бурого забарвлення

Fe2(SO4)3 + 6KOH → 2Fe(OH)3↓ + 3K2SO4

2Fe3+ + 3SO42– + 6K+ + 6OH → 2Fe(OH)3↓ + 6K+ + 3SO42–

2Fe3+ + 6OH → 2Fe(OH)3

Fe3+ + 3OH → Fe(OH)3

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання: якою є умова реакцій йонного обміну, які відбуваються до кінця? Чому такі реакції називають необоротними?

Однією з умов реакцій йонного обміну, які відбулися до кінця, є випадання осаду (малорозчинної сполуки). Такі реакції називають необоротними, оскільки в розчині малорозчинні сполуки не розпадаються на йони, а відповідно не зможуть утворитися вихідні речовини.

Повідомити про помилку