Лабораторний дослід 6. Реакції обміну між електролітами у водних розчинах, що супроводжуються утворенням води

Мета: дослідити одну з умов реакцій йонного обміну, які проходять до кінця — утворення води.

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини натрій гідроксиду NaOH, сульфатної кислоти H2SO4, фенолфталеїну, засіб для чищення труб, вода, шпатель, скляна паличка, штатив із пробірками.

3. Заповніть таблицю.

Що спостерігали

Рівняння реакції в йонно-молекулярній і йонній формах

У пробірку налийте 1 мл розчину натрій гідроксиду і добавте кілька крапель розчину фенолфталеїну. Поступово додайте хлоридну кислоту до видимих змін у пробірці

Розчин малинового кольору поступово став прозорим після додавання кислоти.

NaOH + HCl → NaCl + H2O

Na+ + OH + H+ + Cl → Na+ + Cl + H2O

H+ + OH → H2O

У пробірці приготуйте 1 мл розчину засобу для чищення труб. Для цього в пробірку покладіть кілька кристалів засобу і налийте 1 мл води, перемішайте скляною паличкою. У пробірку з приготовленим розчином додайте кілька крапель розчину фенолфталеїну. Поступово додайте розчин сульфатної кислоти до видимих змін у пробірці

Розчин малинового кольору знебарвився

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

2Na+ + 2OH + 2H+ + SO42– → 2Na+ + SO42– + 2H2O

2H+ + 2OH → 2H2O

H+ + OH → H2O

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання: якими є умови реакцій йонного обміну, які відбуваються до кінця?

Реакції йонного обміну відбуваються до кінця за таких умов:

- утворення осаду (малорозчинної сполуки)

- виділення газу

- утворення малодисоційованої сполуки (води)

Зворотній зв’язок