Лабораторний дослід 7. Виявлення хлорид-іонів у розчині

Мета: навчитися експериментально виявляти хлорид іони в розчинах.
Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчини натрій хлориду NaCl, арґентум нітрату AgNO3, хлоридна кислота HCl, штатив із пробірками.

3. Заповніть таблицю.

Що спостерігали Рівняння реакції в йонно-молекулярній і йонній формах
У пробірку налийте 1 мл розчину натрій хлориду і додайте таку саму кількість розчину арґентум нітрату
Утворення білого сирнистого осаду NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl↓
Na+ + Cl + Ag+ + NO3 → Na+ + NO3 + AgCl↓
Ag+ + Cl → AgCl↓
У пробірку налийте 1 мл хлоридної кислоти і додайте таку саму кількість розчину арґентум нітрату
Утворення білого сирнистого осаду HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3
H+ + Cl + Ag+ + NO3 → AgCl↓ + H+ + NO3
Ag+ + Cl → AgCl↓

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання: за допомогою якого йона можна визначити хлорид-іон?
Визначити хлорид-іон у розчині можна за допомогою Agіону, які утворюють разом речовину білого драглистого кольору.