Лабораторний дослід 8. Виявлення сульфат-іонів у розчині

Мета: навчитися експериментально виявляти сульфат-іони в розчинах.

Реактиви та обладнання (поруч із назвам речовин запишіть відповідні формули): розчини натрій сульфату Na2SO4, барій хлориду BaCl2, сульфатної кислоти H2SO4, штатив із пробірками.

3. Заповніть таблицю.

Що спостерігали Рівняння реакції в йонно-молекулярмій і йонній формах

У пробірку налийте 1 мл розчину натрій сульфату і додайте таку саму кількість розчину барій хлориду

утворення осаду білого кольору

Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

2Na+ + SO42– + Ba2+ + 2Cl → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl

Ba2+ + SO42– → BaSO4

У пробірку налийте 1 мл розчину сульфатної кислоти і додайте таку саму кількість розчину барій хлориду

утворення осаду білого кольору

H2SO4 + BaCL2 → BaSO4↓ + 2HCl

2Na+ + SO42– + Ba2+ + 2Cl → BaSO4↓ + 2Na+ + 2Cl

Ba2+ + SO42– → BaSO4

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте від повідь на запитання: який йон є якісним на сульфат іон?

Ba2+ — барій-катіон є якісним іоном на виявлення сульфат-іона SO42– у розчині.

Повідомити про помилку