Навчальний проект 1. Електроліти в сучасних акумуляторах

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: в умовах дефіциту енергетичних потужностей та паливних ресурсів на Землі, проблема перетворення й накопичення енергії набувають особливої гостроти. Тому вивчення умов функціонування та виробництва хімічних джерел струму є надзвичайно важливим для людства.

План проведення дослідження

1. Мета: поглиблення знань учнів про сучасні акумулятори, їх використання в побуті, науці та техніці, а також утилізацію використаних акумуляторів.
Завдання: ознайомитися з науковими джерелами з даної теми, проаналізувати матеріал, донести до учнів основні поняття: "електроліти", "сучасні акумулятори".

2. Опис суті дослідження. Ознайомлення з різними видами акумуляторів (розкрити суть поняття "акумулятори"), їхньою будовою та принципом роботи (на прикладі пальчикової батарейки) та підняття проблеми утилізації акумуляторів.

3. Висновки. Готуючи проект ми ознайомилися з основними електролітами, які використовуються у науці, техніці та побуті, дізналися про їх позитивні та негативні сторони, а також розглянули проблеми утилізації акумуляторів та їх вплив на довкілля.

4. Одержані результати: ми ознайомилися з різними типами електролітів (нікелево-кадмієві, літієво-іонні, літієво-полімерні, свинцево-кислотні), розглянули їх переваги і недоліки, історію винайдення. Ми зрозуміли, що сьогодні гостро стоїть питання використання цих акумуляторів, оскільки до їх складу входять токсичні метали.

Зворотній зв’язок