Навчальний проект 10. Екзотермічні реакції в життєдіяльності живих організмів

1. Мета: узагальнення знань та їх поглиблення про термохімічні реакції (екзо- та ендотермічні реакції та процеси), застосування та значення екзотермічних реакцій в житті живих організмів.

Завдання: узагальнення знань про термохімічні процеси, аналіз додаткової літератури з даної теми; дослідити і ознайомити інших зі значенням екзотермічних процесів у життєдіяльності живих організмів.

2. Опис суті дослідження. Аналіз літератури з даного питання; узагальнення умов перебігу екзотермічних процесів у живих організмів, їхнє значення, оформлення результатів дослідження у формі виступу з презентацією.

3. Висновки. Екзотермічні реакції — це хімічні або ядерні реакції, які супроводжуються виділенням теплоти або енергії. Дану властивість перебігу цих процесів людина використовує для життєдіяльності та розвитку науки і техніки.

4. Одержані результати: нами було встановлено, що багато екзотермічних реакцій відбувається в живому організмі. Переважно, це процеси дисиміляції (розклад складних сполук), внаслідок яких вивільняються теплота у вигляді енергії (АТФ), що використовується живими організмами для ендотермічних процесів.

5. Перелік використаних джерел інформації: інтернет-ресурси;
Хімія. Підручник для 9 класу (Ярошенко О. та ін.);
Загальна хімія. Романова Н.

Зворотній зв’язок