Навчальний проект 11. Використання полімерів — еколого-економічний аспект

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: полімери швидко заполонили світ завдяки своїм властивостям: мінімальними енергозатратами, великим виходом продукту, еластичністю виробу (сировини), набуванням різної форми при виготовленні деталей та предметів, термостійкістю.

План проведення дослідження

1. Мета: ознайомлення учнів з природними і синтетичними полімерами, їхніми властивостями і застосуванням.
Завдання:
- ознайомитися з основними природними, синтетичними та штучними полімерами;
- вивчити механізм утворення полімерів та стадії виготовлення виробів із полімерів;
- дослідити екологічність виготовлення полімерів.

2. Опис суті дослідження. Аналіз літературних джерел з даної теми: природні (складові живих організмів: білки, вуглеводи-полісахариди, нуклеїнові кислоти) і натуральний каучук, гуттаперча, синтезовані (пластмаси, волокна, лаки, клеї), з яких виготовляють композити. Розглянути основні способи отримання полімерів та їх застосування.

3. Висновки. Завдяки міцності і жорсткості полімеру, знижуються його собівартість, якщо до сировини додають наповнювачі. Тому такі пласмаси (поліетилен, полівінілхлорид, полістирол, фенолформальдегіди) використовуються у різних галузях промисловості і побуту.

4. Одержані результати: нами було встановлено, що полімери одержують за допомогою полімеризації (поліпропілен), або поліконденсації (полісахарид). Ці процеси є малоенергетично затратні, вихід продукту великий, використання продукту у багатьох галузях: медицина, промисловість, сільське господарство, побут тощо.

5. Перелік використаних джерел інформації: інтернет-ресурси, презентації, «Хімія високомолекулярних сполук» Навчальний посібник для студенів спеціальності «Хімія». НПУ ім. М. Драгоманова.

Зворотній зв’язок