Навчальний проект 12. Альтернативні джерела енергії

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: сьогодні енергетика світу будується на невідновлювальних джерелах енергії. В якості головних енергоносіїв виступають нафта, газ, вугілля, які, на жаль, вичерпні. Тому актуальним питанням залишається використання альтернативних джерел енергії.

План проведення дослідження

2. Опис суті дослідження. Було вивчено (розглянуто) з літературних джерел основні характеристики відновлюваних енергетичних ресурсів (енергія Сонця, вітру, припливів і відпливів, паливо з біомаси, глибинне тепло Землі), проаналізовано переваги даних джерел енергії у використанні.

3. Висновки. Застосування відновлювальних енергетичних ресурсів зменшить кількість викидів у повітря шкідливих речовин, знизиться загроза радіаційного забруднення планети.

4. Одержані результати. Нами було встановлено, що до альтернативних джерел енергії відносять енергію Сонця, вітру, Світового океану, тепло Землі та біопаливо. До основних переваг їхнього використання відносять зниження забруднення навколишнього середовища шкідливими газами, радіацією та важкими металами.

Повідомити про помилку