Навчальний проект 2. Вирощування кристалів солей

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: у природі під впливом різних природних факторів утворюються поклади дорогоцінних кристалів (кришталь, апатити, сапфіри тощо), які вирощуються сьогодні і штучно (алмази). А чи можна виростити кристали солей у лабораторних умовах?

План проведення дослідження

1. Мета: ознайомитись з методикою вирощування кристалів солей з їх розчинів, набувати практичних навичок вирощування кристалів, спостерігаючи за їх розмірами і формою.
Завдання: 1) опрацювати додаткову літературу з вирощування кристалів та їх застосування;
2) виростити кристали з розчинів мідного купоросу, алюмокалієвих галунів та хромокалієвих галунів.

2. Опис суті дослідження. Збір, аналіз, систематизація літератури з даної теми, ознайомлення з методикою вирощування кристалів з насичених розчинів солей, виконання практичної частини за послідовною схемою, обробка результатів дослідження та доведення їх до загалу.

3. Висновки. Під час виконання проекту було поглиблено теоретичні знання про хімічний склад мінералів, їх класифікацію та застосування; отримали практичні вміння та навички вирощування кристалів солей з їх насичених водних розчинів.

4. Одержані результати: під час роботи над проектом було вивчено основні властивості кристалів (мінералів), класифікацію за хімічним складом: оксиди (опали, аметист, кришталь), гідроксиди (корунд), силікати, алюмосилікати (апатити) тощо. Виростили кристали мідного купоросу (синій колір), алюмосилікатних галунів (прозорі), а також хромокалієвих галунів (фіолетові).

Зворотній зв’язок