Навчальний проект 22. Анкетування учнів навчального закладу щодо їхньої участі у розв’язуванні екологічних проблем місцевості

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: екологічні питання життєдіяльності людини постають сьогодні як екологічні проблеми. До них можна віднести сміття та побутові відходи, викиди автотранспорту та промислових підприємств тощо. Що може зробити кожна людини, щоб змінити цю ситуацію?

План проведення дослідження

1. Мета: узагальнити знання про антропогенну дію на природу, її негативний вплив на живі організми, дослідити рівень екологічного виховання учнів закладу та їх природоохоронні дії.

Завдання: - провести анкетування школярів про їх обізнаність щодо екологічної ситуації на даній місцевості;
- проаналізувати рівень їхньої активності у вирішенні основних екологічних проблем міста.
- пробудити екологічне мислення, любов до природи.

2. Опис суті дослідження. Розроблення анкети для дослідження з даної теми; аналіз отриманих результатів та презентація їх на загальношкільному заході екологічного спрямування; розробка плану заходів з екологічного виховання учнівської молоді та залучення їх до природоохоронної роботи.

3. Висновки. Опитування школярів показало, що учнівський колектив та колектив вчителів надають великого значення екологічним проблемам місцевості, шукають раціональні шляхи їх вирішення та активно пропагують природоохоронну роботу серед населення.

4. Одержані результати: нами було вивчено ступінь екологічного виховання учнівської молоді нашого закладу. Результати дослідження показали, що наші школярі є активними природолюбителями, вони орієнтуються у основах екології, доносять свої погляди і переконання до населення; кожен учень є екологічно свідомою особистістю. 

Повідомити про помилку