Навчальний проект 4. Дослідження pH грунтів моєї місцевості

Проблема, яку необхідно розв’язати під час дослідження: Кислотність — це один з найважливіших показників властивостей грунту. Неправильне внесення мінеральних добрив, обробка грунту, близьке знаходження автотрас — це все впливає на властивість грунту, а значить і на врожай рослин, які зростають на цій місцевості.

План проведення дослідження

1. Мета: поглибити знання учнів про властивості грунтів, їхнє госопдарське значення, їх стан та вплив на рослини, що зростають; розвивати вміння досліджувати, аналізувати; виховувати дбайливе ставлення до раціонального використання грунтів.

Завдання:
розглянути основні поняття «pH-грунту», його типи;
- проаналізувати вплив на рослини грунту з різним pH середовища;
- дослідити pH середовище проб грунтів своєї місцевості.

2. Опис суті дослідження. Було розглянуто рівень кислотності грунтів мисцевості, їх вплив на госопдарські рослини, шляхи досягнення якіісного врожаю; розгялнуто способи визначення рівня кислотності грунтів народними способами і хімічною реакцією, як підвищити чи понизити значення pH.

3. Висновки. Дослідивши проби грунту своєї місцевості за різними способами, ми отримали такі результати, що грунти мають слабко-кислий pH середовища. Але більшість плодових і культурних рослин віддають перевагу нейтральним грунтам. Як висновок, зменшується якість і кількість врожаю.

4. Одержані результати: співвідношення іонів H+ і Al3+ впливає на кислотність грунтів. Розглянуто основну класифікацію кислотності грунту. Дослідили pH грунтів за допомогою рослин-індикаторів (переважно слабокисле середовище, pH 5,1-6,0; дволисник, хвощ польовий, конюшина), за допомогою крейди (або оцтової кислоти), а також за допомогою лакмусового папірця — переважно помаранчевого і жовтого кольору — 5,1–6,0.

Зворотній зв’язок