Практична робота 3. Вплив різних чинників на швидкість хімічних реакцій

Мета: дослідити вплив різних факторів на швидкість хімічних реакцій, розвивати вміння порівнювати, спостерігати.

Реактиви та обладнання (поруч із назвами речовин запишіть відповідні формули): розчин нітратної кислоти HNO3, цинк (гранули, порошок) Zn, залізо (цвях, порошок) Fe, купрум(ІІ) оксид (порошок) CuO, ферум(ІІІ) оксид (порошок) Fe2O3, хлоридна кислота різної концентрації (1 % і 5 %) HCl,  штатив із пробірками, нагрівний прилад, пробіркотримач, скляні палички, шпатель, тигельні щипці.

3. Заповніть таблицю.

Варіант 1

Що робили Що спостерігали Рівняння реакцій у молекулярній, повній і скороченій йонно молекулярній форма х (за потреби)

Дослід 1. Дослідіть, використавши наявні реактиви, вплив площі поверхні цинку (заліза*) на швидкість його взаємодії з хлоридною кислотою

У розчин HCl кинули:
а) гранули Zn;
б) порошок Zn.
а) повільно виділялися бульбашки газу;
б) бульбашки газу виділялися інтенсивно
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

Дослід 2. Дослідіть, за якої температури (кімнатної, при нагріванні) швидше відбувається реакція між купрум(ІІ) оксидом (ферум(ІІІ) оксидом) і нітратною кислотою

У пробірку з CuO долили нітратну кислоту, через 30 секунд нагріли За кімнатної температури реакція не відбулася. Після нагрівання осад чорного кольору розчинився

Дослід 3. Використавши наявні на парті реактиви, доведіть що зі збільшенням концентрації хлоридної кислоти в розчині її здатність взаємодіяти з металами посилюється

У пробірки з:
а)  хлоридною кислотою (1%);
б) HCl (5%)
кинули гранули Zn.
а) повільно виділялися бульбашки газу;
б) інтенсивніше виділялися бульбашки газу.
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

4. Сформулюйте висновок. У висновку дайте відповідь на запитання: які чинники впливають на швидкість хімічних реакцій? Поясніть, як змінюється швидкість хімічних реакцій при зміні кожного чинника.
На швидкість хімічної реакції впливають: концентрація сполук, температура і площа поверхні речовин, що взаємодіють. Якщо збільшується концентрація та площа поверхні речовин і підвищується температура, то швидкість реакції теж збільшується.

Повідомити про помилку