Завдання 125

У водному розчині натрій сульфату міститься 0,3 моль йонів. Яку масу цієї солі використали для приготування такого розчину?

Дано:

Розв'язання:

n0 = 0,3 моль

Запишемо рівняння дисоціації натрій сульфату:

Na2SO4 ↔ 2Na+ + SO42–.

m(Na2SO4) — ?

За рівнянням дисоціації n(Na2SO4) : n(Na+) : n(SO42–) = 1 : 2 : 1, тобто при дисоціації 1 моль Na2SO4 утворюється 3 моль йонів (2 моль Na+ і 1 моль SO42–).
За умовою задачі у водному розчині натрій сульфату міститься 0,3 моль йонів, що означає, що про дисоціювало 0,1 моль Na2SO4.
Обчислимо масу 0,1 моль Na2SO4 за формулою:

m(Na2SO4) = M · n = 142 г/моль · 0,1 моль = 14,2 г.

Відповідь: 14,2 г.

Повідомити про помилку