Завдання 158

До хлоридної кислоти додавали кальцій карбонат до припинення виділення газу. У результаті утворився розчин кальцій хлориду масою 500 г із масовою часткою солі 0,333 %. Обчисліть масу гідроген хлориду в початковому розчині.

Дано:

Розв'язання:

m(розчину CaCl2) = 500 г
ω(CaCl2) = 0,333 %

Запишемо рівняння реакції:

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2↑ + H2O.

Обчислимо масу і кількість речовини CaCl2 у розчині:

m(CaCl2) = m(розчину CaCl2) · ω(CaCl2) = 500 г · 0,00333 = 1,665 г;

m(HCl) — ?

n(CaCl2) =  m(CaCl2)  =  1,665 г  = 0,015 моль.
M(CaCl2) 111 г/моль

За рівнянням реакції n(HCl) : n(CaCl2) = 2:1, отже, n(HCl) = 0,015 моль · 2 = 0,03 моль.
Обчислимо масу HCl за формулою:

m(HCl) = M(HCl) · n(HCl) = 36,5 г/моль · 0,03 моль = 1,095 г.

Відповідь: 1,095 г.

Повідомити про помилку