Завдання 212

За термохімічним рівнянням синтезу амоніаку обчисліть, скільки теплоти виділиться під час:
а) витрачання азоту кількістю речовини 1 моль;
б) утворення амоніаку кількістю 2 моль.
N2(г.) + 3H2(г.) = 2NH3(г.); ∆H = –92 кДж/моль.

Дано:

Розв'язання:

n(NH3) = 2 моль
n(N2) = 1 моль

а) 1) Запишемо термохімічне рівняння синтезу амоніаку:
N2 + 3H2 → 2NH3; ΔH = –92 кДж/моль.
2) За термохімічним рівнянням під час утворення амоніаку кількістю речовини 2 моль виділяється 92 кДж теплоти.
Отже, q1 = 92 кДж.
б) За термохімічним рівнянням під час витрачання азоту кількісттю речовини 1 моль виділяється 92 кДж тепла.

q1, q2 — ?

Відповідь: а) 92 кДж; б) 92 кДж.

Повідомити про помилку