Завдання 298

Руйнівна сила вибуху газів залежить від відношення об’ємів газуватих продуктів реакції до об’єму газуватих реагентів. Визначте, в якому випадку руйнівна сила буде більшою: під час вибуху суміші 1 л метану чи 1 л пропану з необхідною кількістю кисню. Для розрахунків уважайте, що в реакції відбувається повне згоряння речовини, а утворена вода є газуватою.

Дано:

Розв'язання:

V(CH4) = 1 л
V(C3H8) = 1 л

Запишемо рівняння реакцій:

1) CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O;
2) C3H8 + 5O2 → 3CO2 + 4H2O.

За рівнянням реакції (1) V(CH4 + O2) : V(CO2 + Н2O) = 3 : 3 = 1 : 1;
за рівнянням реакції (2) V(СO2 + Н2O) : V(C3H8 + O2) = 7 : 6.

В якому випадку руйнівна
сила буде більшою?

Оскільки 7/6 > 1, то у другому випадку руйнівна сила вибуху буде більшою.

Відповідь: C3H8.

Повідомити про помилку