Завдання 318

Обчисліть об’єм водню (н. у.), з яким взаємодіє: а) етен масою 7 г; б) етин об’ємом 5,6 л (н. у.).

Дано:

Розв'язання:

m(C2H4) = 7 г
V(C2H4) (н.у.) = 5,6 л

а) Запишемо рівняння реакції: C2H4 + H2 → C2H6.
Обчислимо кількість речовини етену за формулою:

n(C2H4) =  m(C2H4)  =  7 г  = 0,25 моль.
M(C2H4) 28 г/моль

За рівнянням реакції:
n(C2H4) : n(H2) = 1 : 1, отже, n(H2) = 0,25 моль.
Обчислимо об’єм водню за формулою:
V1(H2) = Vm · n(H2) = 22,4 л/моль · 0,25 моль = 5,6 л.

V1(H2), V2(H2) — ?

б) Запишемо рівняння реакції: C2H2 + 2H2 → C2H6.
За рівнянням реакції: V(C2H2) : V(H2) = 1 : 2, отже V(H2) = 2V(C2H2) = 2 · 5,6 л = 11,2 л.

Відповідь: а) 5,6 л; б) 11,2 л.

Завдання 313Завдання 314Завдання 315Завдання 316Завдання 318Завдання 319Завдання 320Завдання 330Завдання 331

Зворотній зв’язок