§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину

Знаємо, розуміємо

1. Дайте визначення сильних і слабких електролітів.
Сильні електроліти в розчинах дисоціюють повністю, а слабкі — частково, тобто частина молекул залишається в недисоційованому стані.
2. Розташуйте речовини за зростанням сили електролітів.
Б, Г, В, А.
3. З якою метою введено водневий показник? Що він показує?
Водневий показник (pH) — це числовий показник ступеня концентрації катіонів Гідрогену у воді. Водневий показник є важливою характеристикою кислотності продукції харчової промисловості, косметичних засобів, ґрунту тощо.
4. Користуючись малюнком 19, наведіть приклади рідин з рН < 7. Кислим чи лужним є їхнє середовище?
Молоко, газована вода, лимонний сік, 5% хлоридна кислота, 4% хлоридна кислота. Середовище — кисле.
5. Кислим, лужним чи нейтральним є середовище розчину з водневим показником:
а) 4; б) 12; в) 7?

а) кисле; б) лужне; в) нейтральне.

Застосовуємо

50. рН шлункового соку приблизно дорівнює 1,85, а сльозової рідини — 7,7. Прокоментуйте, яким є середовище кожної із цих біологічних рідин.
Шлунковий сік — кисле середовище, а сльозова рідина — лужним.
51. Скориставшись Інтернетом та іншими джерелами інформації, складіть списки продуктів харчування, що: а) підвищують кислотність організму людини;
б) знижують кислотність організму людини.

а) шоколад, кава, часник, вино, цибуля.
б) супи-пюре, киселі, молочні продукти, тушковані, варені і запечені овочі, каші.