Завдання 102

Обчисліть масу солі, яка утворилася в результаті нейтралізації барій гідроксидом 800 г розчину нітратної кислоти з масовою часткою кислоти 25,2 %.

Дано:

Розв'язання:

m(розчину HNO3) = 800 г
ω(HNO3) = 25,2 %

1) Обчислимо масу і кількість речовини HNO3 у розчині:
m(HNO3) = m(розчину HNO3) · ω(HNO3) = 800 г · 0,252 = 201,6 г;

n(HNO3) =  m(HNO3)  =  201,6 г  = 3,2 моль.
M(HNO3) 63 г/моль

m(солі) — ?

2) Запишемо рівняння реакції нейтралізації:
2HNO3 + Ba(OH)2 = Ba(NO3)2 + 2H2O.
За рівнянням реакції n(HNO3) : n(Ba(NO3)2) = 2:1, отже,
n(Ba(NO3)2) = 3,2 моль : 2 = 1,6 моль.

3) Обчислимо масу солі Ba(NO3)2 за формулою:
m(Ba(NO3)2) = M · n = 261 г/моль · 1,6 моль = 417,6 г.

Відповідьm(солі) = 417,6 г.

Повідомити про помилку