Завдання 123

Обчисліть масу цинку, яку потрібно взяти для реакції з надлишком хлоридної кислоти, щоб за допомогою добутого водню перетворити 2 г купрум(ІІ) оксиду на метал.

Дано:

Розв'язання:

m(CuO) = 2 г

Запишемо рівняння реакцій, які відбуваються за умовою задачі:

Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑; CuO + H2 = Cu + H2O.

За рівнянням реакцій n(Zn) = n(CuO). Обчислимо кількість речовини CuO:

n(CuO) =  m(CuO)  =  2 г  = 0,25 моль.
M(CuO) 80 г/моль

m(Zn) — ?

Отже, кількість речовини Zn теж дорівнює 0,025 моль. Обчислимо масу цинку:

m(Zn) = M(Zn) · n(Zn) = 65 г/моль · 0,025 моль = 1,625 г.

Відповідьm(Zn) = 1,625 г.

Повідомити про помилку