Завдання 24

Виконайте обчислення для кристалогідрату CuCl2 · 2H2O і заповніть таблицю:

1) M(CuCl2) = (64 + 2 · 35,5) г/моль = 135 г/моль;
2М(Н2O) = 2 · (2 · 1 + 16) г/моль = 36 г/моль;
М(CuCl2 · 2Н2O) = 135 г/моль + 36 г/моль = 171 г/моль;

ω(CuCl2) =  135  = 0,789 або 78,9 %;
171
ω(H2O) =  36  = 0,211 або 21,1 %.
171

2) Заповнимо таблицю:

M(CuCl2) 2М(Н2O) M(CuCl2 · 2Н2O) ω(CuCl2) ω(Н2O)
135 г/моль 36 г/моль 171 г/моль 78,9 % 21,1 %

Повідомити про помилку