Завдання 50

Напишіть рівняння електролітичної дисоціації у водному розчині сполук із такими формулами: LiOH, HNO3, CuSO4, H2S, K3PO4. Яка сполука дисоціює ступінчасто?

LiOH ⇔ Li+ + OH;

CuSO4 ⇔ Cu2+ + SO42–;

HNO3 ⇔ H+ + NO3;

K3PO4 ⇔ 3K+ + PO43–.

Серед наведених сполук H2S дисоціює ступінчасто:

І ступніь: H2S ⇔ H+ + HS;
II ступінь: HS ⇔ H+ + S2–.

Повідомити про помилку