Завдання 77

Складіть молекулярне і йонномолекулярне рівняння реакції між розчинами лугу і солі, в результаті якої утворюються:
а) нерозчинна основа і розчинна сіль;
б) луг і нерозчинна сіль;
в) нерозчинна основа і нерозчинна сіль.

а) 2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓ + 2NaCl;
2Na+ + 2OH + Cu2+ + 2Cl = Cu(OH)2↓ + 2Na+ + 2Cl;
2OH + Cu2+ = Cu(OH)2↓;

б) K2SO4 + Ba(OH)2 = 2KOH + BaSO4↓;
2K+ + SO42– + Ba2+ + 2OH = 2K+ + 2OH + BaSO4↓;
SO42– + Ba2+ = BaSO4↓;

в) Ba(OH)2 + CuSO4 = Cu(OH)2↓ + BaSO4↓;
Ba2+ + 2OH + Cu2+ + SO42– = Cu(OH)2↓ + BaSO4↓.

Повідомити про помилку