Завдання 82

Чи можлива реакція у водному розчині між сполуками з такими формулами:
а) Ba(NO3)2 і H2S;
б) LiOH і HBr;
в) HCl і KNO3;
г) K2CO3 і Ba(OH)2?
Відповіді аргументуйте. Напишіть молекулярні і йонно-молекулярні рівняння реакцій, які відбуваються.

Реакція обміну між електролітами в розчині відбувається, якщо серед її можливих продуктів є нерозчинна чи малорозчинна сполука, газ чи слабкий електроліт. Тому можливими є реакції б) і г). Складемо молекулярні і йонно-молекулярні рівняння цих реакцій:

б) LiOH + HBr = LiBr + H2O;
Li+ + OH + H+ + Br = Li+ + Br + H2O;
OH + H+ = H2O;

г) K2CO3 + Ba(OH)2 = BaCO3↓ + 2KOH;
2K+ + CO32– + Ba2+ + 2OH = BaCO3↓ + 2K+ + 2OH;
CO32– + Ba2+ = BaCO3↓.

Повідомити про помилку