Завдання 85

Доберіть по дві пари різних електролітів, які реагують у розчині з утворенням:
а) алюміній гідроксиду;
б) силікатної кислоти.
Зважте на те, що серед силікатів розчинні лише солі Натрію і Калію. Напишіть відповідні молекулярні і йонномолекулярні рівняння.

а) 1) AlCl3 + 3KOH = Al(OH)3↓ + 3KCl;
Al3+ + 3Cl + 3K+ + 3OH = Al(OH)3↓ + 3K+ + 3Cl;
Al3+ + 3OH = Al(OH)3↓;
2) Al2(SO4)3 + 6NaOH = 2Al(OH)3↓ + 3Na2SO4;
2Al3+ + 3SO42– + 6Na+ + 6OH = 2Al(OH)3↓ + 6Na+ +3SO42–;
2Al3+ + 6OH = 2Al(OH)3↓;
Al3+ + 3OH = Al(OH)3↓;

б) 1) Na2SiO3 + 2HCl = 2NaCl + H2SiO3↓;
2Na+ + SiO32– + 2H+ + 2Cl = 2Na+ + 2Cl + H2SiO3↓;
SiO32– + 2H+ = H2SiO3↓;
2) K2SiO3 + H2SO4 = K2SO4 + H2SiO3↓;
2K+ + SiO32– + 2H+ + SO42– = 2K+ + SO42– + H2SiO3↓;
SiO32– + 2H+ = H2SiO3↓;

Повідомити про помилку