Бліц-контроль 1. Розчини

ВАРІАНТ 1

1. Розчини — це однорідні суміші, що складаються з кількох компонентів.

2. Розчинник — це складова розчину, якої більше.

3. Крім однорідності, розчини характеризуються також взаємодією між частинками розчинника й розчиненої речовини.

4. Розчинність речовини характеризує максимальна маса речовини, яка може розчинитися за даних умов у 100 г розчинника.

5. Процес розчинення складається з таких стадій: сальватація (гідратація), йонізація, дифузія.

6. Під час руйнування кристалічних ґраток у процесі розчинення енергія поглинається (витрачається) на руйнування зв’язків між частинками в кристалічній ґратці.

7. Якщо вміст речовини менший за його межі розчинності, то такі розчини називають ненасичені, розведені.

8. Розчин нагрівається, якщо під час розчинення енергія виділяється.

9. Розчинність твердих і рідких речовин з підвищенням температури збільшується.

10. Зі зниженням температури розчинність газуватих речовин збільшується.

11. На швидкість розчинення впливають температура, природа речовини.

12. Масову частку розчиненої речовини обчислюють за формулою: ω(реч.) = m(реч.) / m(розч.) · 100%.

ВАРІАНТ 2

1. Головна ознака, що відрізняє розчини від інших сумішей,— це їх однорідність.

2. Йони або молекули, оточені молекулами розчинника, називають гідратованими йонами або молекулами.

3. У процесі розчинення можна виділити такі стадії сальватація (гідратація), йонізація, дифузія

4. Якщо вміст речовини дорівнює його межі розчинності, то такі розчини називають насиченими.

5. З підвищенням температури розчинність газуватих речовин зменшується.

6. Зі зниженням температури розчинність твердих і рідких речовин зменшується.

7. Під час розчинення енергія поглинається на стадії руйнування кристалічних ґраток.

8. Під час гідратації розчинених частинок енергія виділяється.

9. Швидкість розчинення твердих речовин залежить від температури, природи речовини, розміру частинок речовини.

10. Розчинність газів залежить від температури та тиску.

11. Необмежено у воді розчиняється, наприклад, спирт.

12. Масову частку розчиненої речовини позначають символом ω.

Зворотній зв’язок