Бліц-контроль 2

ВАРІАНТ 1

1. Електроліти — речовини, які в розчинах чи росплавах дисоціюють на йони
2. Електропровідність металів зумовлена спрямованим рухом електронів
3. У молекулах неелектролітів хімічний зв’язок переважно ковалентний, неполярний
4. Електролітами є представники класів сполук кислоти, солі, оксиди
5. Електролітична дисоціація йонних сполук є фактично руйнуванням йоних кристалічних ґраток
6. Теорію електролітичної дисоціації сформулював Сванте Арреніус (1884 р.)
7. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, кислоти — це речовини, під час дисоціації яких утворюються H+ — іони (гідроген-іони)
8. За ступенем дисоціації електроліти розділяють на сильні, середні та слабкі
9. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, солі — це речовини, під час дисоціації яких утворюються катіони металу та аніони кислотних залишків
10. Слабкі електроліти — це електроліти, які в розчині не дисоціюють майже на іони
11. Натрій гідроксид є сильним електролітом.
12. Карбонатна кислота є слабким електролітом.

ВАРІАНТ 2

1. Неелектроліти — це речовини, які в розчинах чи росплавах не дисоціюють на йони
2 Метали до електролітів належать
3. У молекулах електролітів хімічний зв'язок йонний, ковалентний, полярний
4. У розчинах електролітів носіями електричного заряду є іони
5. Електролітична дисоціація — це процес розпаду речовин під впливом полярних молекул розчинника або в розплаві на вільно рухливі йони
6. З точки зору теорії електролітичної дисоціації, вода є слабким електролітом
7. З точки зору теорії дисоціації, основи — речовини, під час дисоціації яких утворюються OH — іони (гідроксид-іони)
8. Сильними електролітами є ті, що в розчині дисоціюють повністю
9. До сильних електролітів належать кислоти неорганічні, солі, луги, метали
10. До слабких електролітів належать вода, оксиди, основи, органічні речовини
11. Алюміній нітрат є сильним електролітом
12. Сульфітна кислота є слабким електролітом

Повідомити про помилку