Бліц-контроль 4. Тепловий ефект реакцій

ВАРІАНТ 1

1. Екзотермічні реакції — це реакції, що відбуваються з виділенням тепла.
2. Ендотермічні реакції — це реакції, що відбуваються з поглинанням тепла.
3. Тепловий ефект хімічної реакції — це кількість теплоти, що виділяється або вбирається в результаті хімічної реакції.
4. Тепловий ефект хімічної реакції позначають символом △H.
5. У реакції горіння деревини теплота виділяється.
6. Термохімічні рівняння — це рівняння реакцій, у яких зазначається тепловий ефект даної реакції.
7. В ендотермічних реакціях енергія продуктів реакції порівняно з реагентами більша.
8. Тепловий ефект хімічної реакції залежить від природи речовини.
9. Для проведення ендотермічної реакції речовину необхідно нагріти.
10. Реакція розкладу кальцій карбонату є ендотермічною.
11. Якщо для реакції △H = +303 кДж/моль, то така реакція є екзотермічною.
12. Якщо для реакції △H = –297 кДж/моль, то така реакція є ендотермічною.

ВАРІАНТ 2

1. Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називають екзотермічні.
2. Реакції, що відбуваються з поглинанням теплоти, називають ендотермічні.
3. Одиницею вимірювання теплового ефекта хімічної реакції є кДж/моль.
4. У реакції розкладу вапняку теплота виділяється.
5. В екзотермічних процесах ентальпія речовин від’ємна.
6. Тепловий ефект реакції від агрегатного стану речовин залежить.
7. В екзотермічних реакціях ентальпія продуктів реакції порівняно з реагентами зменшилася.
8. У реакціях, що відбуваються з вибухом, теплота виділяється.
9. Більшість екзотермічних реакцій для ініціювання необхідно нагріти.
10. Реакція кальцій оксиду з водою є екзотермічною.
11. Якщо для реакції △H = –131 кДж/моль, то така реакція є ендотермічною.
12. Якщо для реакції △H = +52 кДж/моль, то така реакція є екзотермічною.

Повідомити про помилку