Бліц-контроль 5. Класифікація хімічних реакцій

ВАРІАНТ 1

1. Реакції, що відбуваються з виділенням теплоти, називають екзотермічними.
2. Реакції. що відбуваються з поглинанням теплоти, називають ендотермічними.
3. Реакції, що відбуваються за участі каталізаторів, називають каталітичними.
4. Реакції, що відбуваються зі зміною ступеня окиснення елементів, називають окисно-відновними.
5. Реакції, в яких з однієї складної речовини утворюється декілька інших, називають реакціями розкладу.
6. Реакції, в яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинами, називають реакціями обміну.
7. Реакції, в яких з двох речовин утворюється одна, називають реакціями сполучення.
8. Реакції, в яких атоми простої речовини замінюють атоми у складній речовині, називають реакціями заміщення.
9. Відновлення — це процес приєднання електронів.
10. Окисник — це частинка, що приєднує електрони.
11. Якщо елемент перебуває у вищому ступені окиснення, то в окисно-відновних реакціях він є відновник.
12. В окисно-відновних реакціях нітратна кислота є окисником.

ВАРІАНТ 2

1, До реакцій розкладу належать реакції, в яких зі складної речовини утворюються кілька простіших.
2. До реакцій сполучення належать, реакції, в яких з двох речовин утворюється одна складна.
3. До екзотермічних реакцій належать реакції, що відбуваються з виділенням теплоти.
4. До каталітичних реакцій належать реакції, що відбуваються за наявності каталізаторів.
5. До реакцій обміну належать реакції, в яких дві речовини обмінюються своїми складовими частинами.
6. До реакцій заміщення належать реакції, в яких атоми простої речовини замінюють атоми у складній речовині.
7. До ендотермічних реакцій належать реакції, в яких теплота поглинається.
8. До окисно-відновних реакцій належать реакції, в яких відбувається зміна ступенів окиснення елементів у сполуках.
9. Окиснення — це процес віддачі електронів.
10. Відновник — це частинка, що віддає електрони.
11. Якщо елемент перебуває в нижчому ступені окиснення, то в окисно-відновних реакціях він є окисником.
12. В окисно-відновних реакціях гідроген пероксид є окисником.

Зворотній зв’язок