Бліц-контроль 6. Метан. Гомологи метану

ВАРІАНТ 1

1. Органічна хімія — це розділ хімії, що вивчає органічні сполуки.
2. Найпростіша органічна речовина — це вуглеводень метан.
3. Гомологи в гомологічному ряду розташовані за порядком збільшення на одну CH2-гомологічну групу.
4. Гомологами називають речовини, що відрізняються за складом на CH2-гомологічну групу.
5. У складі вуглеводнів містяться елементи Карбон і Гідроген.
6. Гомологічна різниця — це група атомів CH2.
7. Першим членом гомологічного ряду алканів є метан.
8. Загальна формула алканів CnH2n+2.
9. За кімнатної температури рідинами є алкани із числом атомів Карбону в молекулі від 10.
10. Алкани зазвичай розчиняються у воді.
11. Молекула метану має форму правильної трикутної піраміди.
12. Метан — це основний компонент природного газу.

ВАРІАНТ 2

1. Третім представником гомологічного ряду метану є пропан.
2. Загальна формула алканів CnH2n+2.
3. Серед природних копалин найбільший уміст метану в природному газі.
4. Гомологи — це речовини, які відрізняються між собою на CH2-гомологічну групу.
5. Число атомів Гідрогену в молекулі бутану дорівнює 10.
6. Під час горіння метану утворюється вуглекислий газ і вода.
7. За кімнатної температури газуватими є алкани із числом атомів Карбону в молекулі 1–9.
8. У молекулі метану між атомами тип хімічного зв’язку ковалентний одинарний (σ-зв’язок).
9. У молекулі метану хімічні зв’язки спрямовані до вершин тетраедра, де розташовані атоми Гідрогену.
10. Четвертим членом гомологічного ряду алканів є бутан.
11. У молекулі пропану між атомами Карбону хімічний зв'язок ковалентний одинарний (σ-зв’язок).
12. Рідкі вуглеводні — основний компонент нафти.

Повідомити про помилку