Бліц-контроль 7

ЕТЕН. ЕТИН

Доповніть твердження.
1. Найпростіший вуглеводень з подвійним зв’язком — це етен
2. Хімічна формула етину CH≡CH або C2H2
3. У молекулі етину між атомами Карбону зв’язок (за кратністю) потрійний (σ-зв’язок і 2π-зв’язок)
4. Етин є ненасиченою сполукою тому, що в його молекулі існує потрійний зв’язок.
5. Етен за звичайних мов перебуває в газоподібному агрегатному стані.
6. Число атомів Гідрогеку в молекулі етену дорівнює 4
7. Молекула етину має форму лінійної структури.
8. Реакція полімеризації — це реакції, під час яких під дією спеціальних каталізаторів об’єднується велика кількість молекул ненасичених вуглеводнів одна з одною.
9. Етен застосовують, наприклад, для виготовлення поліетилену.
10. Мономером поліетилену є етен (етилен)
11. Розчинність етену у воді можна схарактеризувати як дуже мала
12. У молекулі етену між атомами тип хімічного зв’язку ковалентний

ЕТИЛЕН. АЦЕТИЛЕН

Доповніть твердження.
1. Найпростіший вуглеводень з потрійним зв’язком — це етин
2. Хімічна формула етену C2H2≡CH або C2H4
3. У молекулі етену між атомами Карбону зв’язок (за кратністю) подвійний
4. Етен є ненасиченою сполукою тому, що в його молекулі існує подвійний зв’язок
5. Етин за нормальних умов перебуває в газоподібному агрегатному стані
6. Число атомів Гідрогену в молекулі етину дорівнює 2
7. Молекула етену має форму лінійної молекули
8. У реакції полімеризації з етену утворюється поліетилен
9. Етин застосовують, наприклад, для виготовлення полімерів
10. Полімери — це речовини, які складаються з великої кількості повторюваних фрагментів.
11. Розчинність етину у воді можна схарактеризувати як дуже мала
12. У молекулі етину між атомами тип хімічного зв’язку ковалентний

Зворотній зв’язок