Бліц-контроль 8. Спирти

ВАРІАНТ 1

1. Спиртами називають органічні речовини, що містять у складі групу OH

2. Назви спиртів відрізняє наявність суфіксу -ол

3. Спирт, у молекулах якого одна група ОН та два атоми Карбону, називають етанол

4. Спільним у молекулах метанолу й етанолу є число гідроксильних груп

5. За нормальних умов етанол перебуває у рідкому агрегатному стані

6. Етанол застосовують, наприклад, для розчинення інших речовин, добування органічних речовин

7. Етанол застосовують у медицині, фармакології та парфумерії переважно через його здатність розчиняти органічні реовини

8. Температура кипіння гліцеролу порівняно з етанолом набагато більша

9. Розчинність етанолу у воді можна схарактеризувати як гігроскопічна речовина

10. Під час горіння спиртів утворюються вуглекислий газ і вода

11. У спиртів температура кипіння вища, ніж алканів, завдяки зв’язкам OH-групи

12. Молекулярна формула етанолу C2H6O (C2H5OH).

ВАРІАНТ 2

1. У молекулах спиртів завжди наявна OH-група

2. У молекулі етанолу в групі –OH хімічний зв’язок (за типом) ковалентний

3. Спирт, у молекулах якого три групи –ОН та три атоми Карбону, називають гліцеролом

4. Розчинність гліцеролу у воді можна схарактеризувати як гігроскопічна речовина

5. Етанол, на відміну від етану, за звичайних умов є рідиною завдяки утворенню водневих зв’язків між OH-групою молекул спирту

6. За звичайних умов гліцерол перебуває в рідкому агрегатному стані

7. Гліцерол застосовують, наприклад, для пом’якшення шкіри

8. В’язкість гліцеролу порівняно з етанолом набагато більша

9. Гліцерол у розчині можна виявити за допомогою Cu(OH)2 ствітосадженим

10. Під час горіння гліцерол у утворюються вуглекислий газ і вода

11. Здебільшого гліцерол застосовують завдяки його розчинності

12. Структурна формула гліцеролу

CH2 CH CH2
|   |   |
OH   OH   OH

Зворотній зв’язок