Бліц-контроль 9. Вуглеводи

ВАРІАНТ 1

1. Загальна формула вуглеводів Cn(H2O)m.
2.  Молекулярна формула сахарози C12H22O11.
3. Мономером крохмалю є α-глюкоза (амілоза) і амілопектин.
4. За числом структурних ланок глюкозу відносять до моносахаридів.
5. За числом структурних ланок целюлозу відносять до полісахаридів.
6. Розчинність глюкози у воді характеризують як OH-групи так і COH-групи, тобто як альдегідоспирти.
7. У природі глюкоза утворюється в процесі фотосинтезу.
8. Під час горіння целюлози утворюються вуглекислий газ і вода.
9. За повного гідролізу целюлози утворюється β-глюкоза.
10. Якісною реакцією на глюкозу є взаємодія з Cu(OH)2.
11. Глюкозу переважно застосовують як поживну речовину організмів, в обміні речовин організму — енергетична речовина.
12. У разі додавання розчину йоду до крохмалю спостерігається забарвлення розчину в синій колір.

ВАРІАНТ 2

1. Молекулярна формула глюкози C6H12O6.
2. Молекулярна формула крохмалю та целюлози (C6H10O5)n.
3. Мономером целюлози є β-глюкоза.
4. За числом структурних ланок сахарозу відносять до дисахаридів.
5. За числом структурних ланок крохмаль відносять до полісахаридів.
6. Продуктом повного гідролізу крохмалю є α-глюкоза.
7. У процесі фотосинтезу в рослинах утворюється глюкоза.
8. Відношення крохмалю до води характеризують OH-групи (розгалуджена будова).
9. Наявність крохмалю можна виявити реакцією з йодом.
10. Ознакою якісної реакції на глюкозу є взаємодія з Cu(OH)2.
11. Сахарозу переважно застосовують як компонент цукру (солодкий смак).
12. Під час горіння глюкози утворюються вуглекислий газ і вода.

Зворотній зв’язок