Тестова робота 2

ВАРІАНТ 1

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» — якщо неправильне.

Так   1. Електроліти в розчинах існують у вигляді йонів
  Ні 2. У розчинах носіями електричного струму є молекули
  Ні 3. Кислоти не є електролітами
Так   4. Виявити наявність йонів Гідрогену Н+ можна за допомогою лакмусу або метилового оранжевого
  Ні 5. У розчинах кислот лакмус набуває синього забарвлення
Так   6. У розчинах лугів завжди наявні йони ОН
  Ні 7. Аніони — це позитивно заряджені йони
  Ні 8. Розчин натрій ортофосфату містить йони Na3+ та РО43–
Так   9. Розчин літій сульфату містить йони Li+ та SО42–
  Ні 10. Ступінь дисоціації позначають символом и<
  Ні 11. Слабкі електроліти добре дисоціюють на йони
Так   12. Сульфатна кислота є сильним електролітом

2. Установіть відповідність між електролітом та зарядами йонів, на які він дисоціює.
1 натрій сульфат — Б +1 та –2
2 калій ортофосфат — В +1 та –3
3 магній сульфат — Г +2 та –2
4 кальцій хлорид — A +2 та –1

3. Установіть електроліти за порядком збільшення су марної кількості речовини йонів у їхніх розчинах що містять по 1 моль солі.
Б калій хлорид
В натрій сульфат
А алюміній нітрат
Г хром(ІІІ) сульфат

ВАРІАНТ 2

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» — якщо неправильне.

  Ні 1.У розчинах електролітів наявні тільки катіони
Так   2. У розчинах носіями електричного струму є електрони
Так   3. Кислоти є електролітами
Так   4. Виявити наявність йонів ОН можна за допомогою індикаторів
Так   5. У розчинах кислот лакмус набуває червоного забарвлення
Так   6. У розчинах солей завжди наявні аніони кислотних залишків
Так   7. Катіони — це позитивно заряджені йони
Так   8. Розчин натрій ортофосфату містить йони Na+ та РО43–
  Ні 9. Розчин літій сульфату містить йони Li2+ та SO42–
Так   10. Ступінь дисоціації позначають символом а
Так   11. Сильні електроліти добре дисоціюють на йони
  Ні 12. Сульфітна кислота є сильним електролітом

2. Установіть відповідність між електролітом та зарядами йонів, на які він дисоціює.
1 калій сульфіт — Б +1 та –2
2 натрій ортофосфат — В +1 та –3
3 цинк сульфат — Г +2 та –2
4 ферум(ІІ) бромід — A +2 та –1

3. Установіть електроліти за порядком збільшення сумарної кількості речовини йонів у їхніх розчинах, що містять по 1 моль солі.
Г літій нітрат
А барій хлорид
Б калій ортофосфат
В ферум(ІІІ) сульфат

Повідомити про помилку