Тестова робота 5

ВАРІАНТ 1

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» — якщо неправильне.

Так   1.У насичених вуглеводнях хімічні зв’язки між атомами Карбону одинарні
Так   2. Молекула метану мас форму правильної трикутної піраміди
  Ні 3. Значний внесок у розвиток органічної хімії зробив Ф. Кекуле
Так   4. Пропан є гомологом метану
Так   5. Насичений вуглеводень із чотирма атомами Карбону — це бутан
Так   б. Під час горіння метану може виділятися вуглекислий газ
Так   7. Метан — дуже токсична речовина
Так   8. Усі насичені вуглеводні за нормальних умов є га.чуватими речовинами
Так   9. Насичені вуглеводні містять тільки атоми Карбону та Гідрогену
  Ні 10. Парафін — це суміш рідких вуглеводнів
  Ні 11.Метан становить основну частку нафти
  Ні 12. Насичені вуглеводні добре розчиняються у воді

2. Установіть відповідність між назвою вуглеводню та моделлю його молекули.
1 метан — Д
2 пропан — В
3 пентан — А
4 гептан — Б

3. Установіть назви насичених вуглеводнів за порядком збільшення їхніх температур кипіння.
В бутан
Г пентан
А октан
Б декан

ВАРІАНТ 2

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» — якщо неправильне.

  Ні 1.У насичених вуглеводнях між атомами Карбону існують подвійні хімічні зв’язки
Так   2. У молекулі метану всі хімічні зв’язки одинарні
Так   3. Значний внесок у розвиток органічної хімії зробив О. М. Бутлеров
Так   4. Бутан є гомологом метану
Так   5. Насичений вуглеводень з трьома атомами Карбону — це пропан
  Ні 6. Під час горіння метану може утворюватися чадний газ
  Ні 7. Метан має специфічний запах
Так   8. Бензин — цс суміш вуглеводнів
  Ні 9. Насичені вуглеводні містять тільки атоми Карбону та Нітрогену
Так   10. Метан за звичайних умов газуватий
Так   11. Метан становить основну Частку природного газу
  Ні 12. Насичені вуглеводні не розчиняються у воді

2. Установіть відповідність між назвою вуглеводню та моделлю його молекули.
1 етан — Г
2 бутан — А
3 пропан — Д
4 гексан — Б

3. Установіть назви алканів за порядком збільшення їхньої молярної маси.
Б етап
А бутан
Г пентан
В гексан

Повідомити про помилку