Тестова робота 8

ВАРІАНТ 1

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» — якщо неправильне.

  Ні 1. Вуглеводи — це суміш вуглецю та води
Так   2. Загальна формула вуглеводів Cn2O)m
Так   3. Глюкоза є моносахаридом
  Ні 4. Вуглеводи є сильними електролітами
  Ні 5. Сахароза за звичайних умов легко взаємодіє з натрій гідроксидом
Так   6. Крохмаль є полісахаридом
Так   7. Молекули вуглеводів містять гідроксильні групи
Так   8. Целюлоза легко піддається гідролізу
  Ні 9. Сахарозу зазвичай виділяють із картоплі
Так   10. Крохмаль можна виявити за допомогою розчину йоду
Так   11. Молекула-сахарози складається із залишків молекул глюкози та фруктози
Так   12. Продуктом повного гідролізу крохмалю є глюкоза

2. Установіть відповідність між вуглеводом та його характеристикою.
1 глюкоза — В взаємодіє з купрум(ІІ) гідроксидом
2 сахароза — Б молекула складається з двох залишків моносахаридів
3 целюлоза и крохмаль — Г є волокнистою речовиною
4 крохмаль — А з йодом утворює синю речовину

3. Установіть речовини за порядком збільшення їхніх відносних молекулярних мас.
В глюкоза
А сахароза
Г целюлоза
Б крохмаль

ВАРІАНТ 2

1. Обведіть у кружечок слово «так», якщо твердження правильне, слово «ні» якщо неправильне.

Так   1. Вуглеводи в природі утворюються з вуглецю та води
  Ні 2. Загальна формула вуглеводів CnH2nO
  Ні 3. Сахароза є моносахаридом
Так   4. Вуглеводи є неелектролітами
Так   5. Глюкоза за звичайних умов легко взаємодіє з натрій гідроксидом
Так   6. Целюлоза є полісахаридом
  Ні 7. Молекули вуглеводів містять групи -СООН
Так   8. Крохмаль легко піддається гідролізу за звичайних умов
Так   9. Сахарозу виділяють із цукрового буряку
  Ні 10. Целюлозу можна виявити за допомогою розчину йоду
  Ні 11. Молекула глюкози складається із двох залишків молекул сахарози
Так   12. Продуктом повного гідролізу целюлози є глюкоза і

2. Установіть відповідність між вуглеводом та його характеристикою.
1 крохмаль — Б є основним запасним вуглеводом рослин
2 глюкоза — В є основним запасним вуглеводом тварин
3 сахароза — А міститься в цукровій тростині
4 целюлоза — Д є будівельним матеріалом рослин

3. Установіть процеси за порядком здійснення перетворень.
Г гідроліз
А горіння
В фотосинтез
Б полімеризація

Повідомити про помилку