Розділ I. Держава

1. Заповніть таблицю. Порівняйте державну організацію влади та організацію влади первісного суспільства за поданими критеріями.

ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ З ПОЯВОЮ ДЕРЖАВИ
Критерії для порівняння Первісне суспільство Державно-правовий етап розвитку суспільства
Принцип об’єднання населення за ознакою споріднення за територіальною ознакою
Характер влади відсутність публічної влади наявність публічної влади
Організуючі засади суспільства регулювання суспільних відносин за допомогою мононорм регулювання суспільних відносин за допомогою правових норм
Наявність органів управління    

2. Проведіть міні-дослідження. Знайдіть у наукових виданнях, розміщених у мережі Інтернет, три-чотири визначення поняття «держава» та запишіть їх у зошит. Підкресліть у кожному з них ознаки держави. Яке з виписаних визначень, на вашу думку, найкраще розкриває сутність поняття? Чому?

Держава це — особлива форма організації суспільства, яка передбачає створення спеціального апарату управління, покликаного керувати суспільним процесами на певній території.

Держава — це універсальна політична форма організації правління, що характеризується суверенною владою та публічним характером.

3. Заповніть таблицю.

ОЗНАКИ ДЕРЖАВИ
Формулювання ознаки Стисла характеристика
Публічний характер влади Втілюється в державно-правових інститутах, відокремлених від населення
Територія Відокремлена кордонами частина земної кулі, на яку поширюється суверенітет
Суверенітет Політико-правова властивість державної влади
Правові норми Загальнообов’язкові правила поведінки
Механізми держави Система органів та організацій, призначених для реалізації функцій і завдань держави
Система податків Платежі обов’язкового характеру

4. Запишіть і запам’ятайте.
Форма держави — це порядок організації і функціонування державної влади в країні, який визначається формою правління, територіального устрою та політичного режиму.

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Президентська республіка Керує не одна людина, а орган влади з кількох людей. Президент обирається всім населенням
Парламентська республіка Президент і уряд обирається парламентом

6. Доповніть таблицю.

Підстави для класифікації держав Основні типи держав
За способами організації вищої влади (форма державного правління) Монархія (абсолютна, дуалістична, конституційна чи парламентська) Республіка (президентська, парламентська, змішана)
За адміністративно-територіальним устроєм (форма державного устрою) Унітарна
Федеративна
Конфедеративна
За формою політичного режиму Демократичні
Недемократичні
(Авторитарні, тоталітарні)

7. Цікава ваша думка! Поняття «демократія» має багато визначень. Так, президент США А. Лінкольн зазначав, що демократія — це «правління народу, обране народом, і для народу». Прем'єр-міністр Англії В. Черчілль якось сказав, що «демократія — найгірша форма правління, якщо не брати до уваги всі інші». Думка якого з видатних політиків видається вам більш слушною? Чому? Можливо, ви зустрічали та можете навести інше визначення демократії?
Демократія — політичний режим, за якого єдиним джерелом влади в державі визнається її народ.

Повідомити про помилку