Розділ I. Практичне заняття. Соціальні норми в житті людей

1. Запишіть і запам’ятайте.
Соціальні норми — це правила поведінки, що регулюють відносини між людьми і спрямовують їх діяльність у спільних інтересах.

2. Охарактеризуйте кожен и наведених у підручнику (с 32-34) уривків за критеріями, вміщеними в таблиці.

Уривок Вид соціальних норм Учасники суспільних відносин, урегульованих цими нормами У якій формі виражені норми У який спосіб забезпечується їх виконання
1 Правові Суспільство Закон Органи освіти
2 Морально-етичні Люди Норми, мораль Самі люди
3 Звичай Члени товариства Мораль Самі люди
4 Релігійні Віруючі Норми, мораль Самі люди
5 Політичні

3. Заповніть таблицю. Наведіть приклади соціальним норм, використовуючи матеріали ЗМІ, художньої літератури, Інтернет-ресурси.

ВИДИ СОЦІАЛЬНИХ НОРМ

Вид соціальних норм Приклад
Звичаї Святкування Різдва
Традиції Православні обряди хрещення та вінчання
Моральні Заборона говорити неправду
Правові Заборона на вбивство

4. Цікава ваша думка! Французький філософ просвітитель Ж Ж. Руссо зазначав: «Мудрий законодавець починає не з видання законів, а з вивчення їх придатності для певного суспільства». Як ви розумієте ці слова? Чи поділяєте ви думку вченого? Чому?
Я вважаю, що його слова правдиві і я з ними погоджуюся
Тому що законодавство перш за все повинно відповідати інтересам суспільства.
Наприклад, введення у США «сухого закону» в 30-х роках призвело не до вирішення проблеми, а до появи організованої злочинності (мафії).
Отже, без урахування настроїв суспільства, закон або не буде виконуватися, або навіть зашкодить.

Повідомити про помилку