Розділ I. Соціальні норми. Право

1. Цікава ваша думка! Як ви розумієте значення вислову Аристотеля «Людина своєю природою — істота суспільна?

Людина справді не може жити поза соціумом. Вона завжди належить до суспільства, повинна виконувати його закони, зважати на те, що поряд з нею живуть інші люди.

2. Запишіть і запам’ятайте.

Право — це система загальнообов’язкових норм, які виражають загальні та індивідуальні інтереси населення країни, є регулятором суспільних відносин, визнаються та охороняються державою.

3. Заповніть таблицю.

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВА Й МОРАЛІ
Критерії для порівняння Право Мораль
Коло охоплення суспільних відносин Встановлюються державою У суспільстві на основі уявлень
Форма вираження Встановлюються у законах, наказах Існують у свідомості людей
Спосіб забезпечення За допомогою спеціальних органів влади Внутрішнім переконанням людини

4. Запишіть і запам’ятайте.

Джерела права — це встановлені державою або визнані нею офіційно документальні форми вираження та закріплення норм права.

Існують чотири основні види джерел права: правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір, нормативно-правовий акт.

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Галузь права Однотипність суспільних віднсин, які складають предмет регулювання галузі права (інституту) Специфічність методу правового регулювання
Інститут права Повнота регулювання

6. Доповніть схему.

7. Напишіть твір-роздум за заданою темою.

ЩО ТАКЕ ПРАВО І НАВІЩО ВОНО ПОТРІБНЕ В СУСПІЛЬСТВІ?

Призначення права полягає в тому, щоб гарантувати стабільність у взаєминах між людьми, захистити людину від інших і від держави, яка в деяких випадках посягає на права. Втім, саме держава створює і застосовує право. Щоб зрозуміти сутність права, необхідно відповісти на деякі питання.

1. Правові норми посідають головне місце серед усіх соціальних норм.

2. Безумовно, існує. Насамперед, різниця криється в тому, хто створив і впровадив певні норми.

3. В Україні існує безліч пам'яток права, зокрема. Руська правда, збірник норм Магдебурзького права. Литовські статути, Березневі статті авторства Богдана Хмельницького

4. Безумовно, пов'язані, причому надзвичайно сильно, адже без держави право фактично неможливо уявити, зворотне теж вірно.

5. Ні, неможливо. Якщо право зникне, зникне і закон, як похідний елемент права. У такому разі відносини між людьми не буде нічим врегульовано.

Повідомити про помилку