Розділ II. Практичне заняття. Обставини, що виключають шкідливість (суспільну небезпеку) діяння

1. Запишіть і запам’ятайте

Крайня необхідність — це випадок зіткнення двох інтересів, що рівною мірою охороняються законом, за якого заради збереження більш важливого інтересу завдається шкода меншому.
Необхідна оборона — це дії, вчинені з метою захисту від суспільно небезпечного посягання.

2. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Крайня необхідність Способи громадянського самозахисту Джерело небезпеки
Необхідна оборона Спосіб захисту інтересів

3. Заповніть таблицю, спираючись на текст статей 37, 38, 40 Кримінального кодексу України та використовуючи матеріали інформаційних інтернет-ресурсів.

Обставини, що виключать юридичну відповідальність
Обставина Характеристика Приклад
Уявна оборона Дії, що пов’язані з шкодою, коли реального посягання не було  
Фізичний або психічний примус Вчинена шкода під безпосереднім впливом  
Затримання особи, яка вчинила злочин Посягання, спрямовані на затримання ооби Арешт