Розділ II. Правовідносини

1. Запишіть і запам'ятайте

Правовідносини — це врегульовані нормами права суцільні відносини, у ході яких їхні учасники реалізують свої суб’єктивні права і виконують юридичні обов’язки.

2. Доповніть схему

3. Заповніть таблицю

ОЗНАКИ ПРАВОВІДНОСИН
Формулювання ознаки Стисла характеристика
Соціальні відносини Відносини можуть реалізовуватися лише під час взаємодії сторін
Юридичні ознаки Суб’єктом може бути лише правосуб’єктна особа

4. Доповніть схему

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Фізична особа Можна притягнути до адміністративної та цивільної відповідальності Виникнення
Дієздатність
Відповідальність
Припинення
Юридична особа  

6. Запишіть і запам'ятайте.

Юридичні факт — це конкретні життєві обставини, із якими норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правовідносин.

7. Подайте у вигляді схеми.

ВИДИ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ

8. Попрацюйте із джерелом права. Охарактеризуйте правовідносини, про які йдеться в наведеній статті правового акта. Укажіть їх вид, об’єкт, суб’єктів та визначте зміст. Що є підставою для виникнення правовідносин?

Види правовідносин: моральні
Об’єкт правовідносин: розвиток
Суб’єкти правовідносин: дружина і чоловік
Зміст правовідносин: рівне право на розвиток
Підстава виникнення правовідносин: для праці та відпочинку.

9. Проведіть міні-дослідження за заданою темою. Пригадайте, учасниками яких правовідносин ви стали останнім часом. Визначте вид цих правовідносин, охарактеризуйте їх склад. Назвіть юридичні факти, які викликали їх появу.

ПРАВОВІДНОСИНИ В МОЄМУ ЖИТТІ

Правовідносини — це врегульовані нормами права суспільні відносини, учасники яких мають суб’єктивні права і обов’язки, що забезпечуються державою. Знаючи свої права, я можу захистити себе і відстояти свої честь та гідність. Права — це незамінима річ у нашому житті. Хоч наша держава і не повністю виконує закони, але всі вони зазначені у Конституції і ми можемо ними користуватися.

Правовідносини — важлива річ у житті кожної людини.

Повідомити про помилку