Розділ III. Людина, особа, громадянин

1. Запишіть і запам’ятайте.

Людина — це істота виду Homo Sapiens.

Особа — це людина, яка має історично зумовлений ступінь розвитку, користується правами, що надаються суспільством, та виконує обов’язки, які ним покладаються.

Громадянин — це особа, яка має правовий зв’язок із певною державою, що полягає у взаємних правах та обов’язках.

2. Доповніть схему.

3. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Свобода людини

Тісно пов’язані

Свобода — природний стан людини

Прва людини

Права — цінність, якою володіє людина в силу приналежності до людства

4. Подайте у вигляді схеми.

ПОКОЛІННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ

5. Проаналізуйте ситуації з правової точки зору, скориставшись наведеним алгоритмом:
1) Про які правовідносини йдеться в ситуації?
2) Якими нормативно правовими актами вона ретулюється?
3) Як саме вона має бути вирішена?
Аргументуйте свою відповідь положеннями нормативно-правових актів.

1) Ольга К., громадянка Молдови. 26 червня 2014 р. подала клопотання про набуття громадянства України. У травні 2012 р. вона уклала шлюб із громадянином України і від того часу постійно проживає в його квартирі в місті Миргород Полтавської області. Ольга працює офіс-менеджером на приватному підприємстві «Сапсан», володіє державною мовою.

Чи достатньо правових підстав для задоволення клопотання Ольги?

Ні, Ользі потрібно відмовитись від громадянства Молдови.

2) Подружжя К. п’ять років проживало в Ізраїлі, куди воно відбуло на постійне місце проживання разом із донькою. За ней час К. набули громадянства Ізраїлю, хо ча з громадянства України не вийшли. Зважаючи на труднощі економічного характеру та незадовільний стан здоров'я дружини, подружжя вирішило повернутися до України.

Чи будуть визнані чоловік і дружина К. громадянами України після повернення? Чому?

Ні. Вони втратили громадянство після набуття нового.

Зворотній зв’язок