Розділ IV. Неповнолітні як учасники цивільних правовідносин

1. Запишіть і запам’ятайте.

Цивільна правоздатність — це здатність особи мати цивільні права й нести цивільні обов’язки.

Цивільна дієздатність — це здатність фізичної особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати.

2. Доповніть схему.

3. Виконайте завдання. Дайте коротку характеристику елементів цивільних правовідносин.

СКЛАД ЦИВІЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН

Суб’єкти цивільних правовідносин — особи, наділені цивільною правосуб’єктивністю і на яких поширюється дія цивільних норм. До них належать: фізичні і юридичні особи.

Зміст цивільних правовідносин. Включає суб’єктивні і відповідні юридичні обов’язки.

Об'єкти цивільних правовоідносин — це конкретні блага, з приводу яких суб’єкти вступають між собою у правовідносини.

Повідомити про помилку