Розділ IV. Неповнолітні як учасники трудових правовідносин

1. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Нормальна тривалість робочого часу Це робочий час Довша тривалість
Скорочена тривалість робочого часу Це робочий день тривалістю менше нормального

2. Запишіть види відпочинку, що встановлені для неповнолітніх, які працюють.

1) перерви протягом робочого дня
2) щоденний відпочинок
3) щотижневі дні відпочинку
4) святкові та неробочі дні
5) відпустки

3. Доповніть схему.

Оплата праці неповнолітніх
при скороченні тривалості щоденної роботи допущених до відрядних робіт учнів, які працюють у вільний від навчання час
так, як і при повній тривалості за відрядними розцінками пропорційно відпрацьованому часу

4. Виконайте завдання. Укажіть, у чому полягають особливості звільнення працівників молодше 18 років з ініціативи власника або уповноваженого ним органу.

1) угода сторін
2) відмова працівника від переведення
3) поява на роботі в нетверезому стані

5. Порівняйте поняття, визначивши в них спільне та відмінне.

Поняття Спільне Відмінне
Припинення трудового договору Звільнення  
Розірвання трудового договору   Трудовий договір припиняється з ініціативи однієї з сторін

Повідомити про помилку