Розділ IV. Практичне заняття. Власність неповнолітніх

1. Запишіть і запам’ятайте.

Право власності — це сукупність норм, які регулюють відносини із володіння, користування та розпорядження власником своїм майном.

2. Заповніть таблицю, спираючись на текст статей 324—327 Цивільного кодексу України.

ФОРМИ ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
Форма власності Суб’єкт права власності Об’єк права власності
Загальнонародна Народ Земля, її надра
Приватна Фізичні особи Житлові будинки, квартири, худоба, кошти тощо
Державна Держава Майно, що належить державі
Комунальна Територіальна громада Майно, що належить відповідній громаді

3. Проведіть міні-дослідження за заданою темою. Пригадайте, яким майном ви володієте самостійно, яке ваше майно перебуває у спільній власності, із ким саме ви спільно володієте майном. Укажіть назву нормативно-правових актів, на підставі яких ви отримали право володіти майном.

ЯК Я РЕАЛІЗУЮ СВОЄ ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Найчастіше ми отримуємо речі шляхом купівлі. Майже кожен день ми купуємо хліб та інші продукти.

Часом вам доводиться стикатися з набуттям власності внаслідок дарування.

4. Цікава ваша думка! Стаття 13 Конституції України проголошує: «Власність зобов’язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству». Поясніть, як ви розумієте це положення Основного закону.

Я вважаю, що  ця стаття не лише покладає на власника обов’язки, а й орієнтовно вказує до чого зобов’язаний.

Тому що норми частин 4 і 5 ст. 319 взаємопов’язані.

Отже, поняття «власність зобов’язує»  необхідно розуміти в широкому розумінні.

Повідомити про помилку