Контрольна робота № 4. Творчість Пантелеймона Куліша й Марка Вовчка

Варіант 1

1. Справжнє прізвище Марка Вовчка —
Г Вілінська

2. «Чорна рада» — твір
Б романтичний

3. Жанр твору «Інститутка» —
Б повість

4. Прочитайте уривок... Ці слова належать
А Михайлові Череваневі

5. Твір «Інститутка» Марко Вовчок присвятила
А Тарасові Шевченку

6. Розповідь в «Інститутці» іде від
В Устини

7. Побиття панночкою бабусі у творі «Інститутка» є
В кульмінацією

8. У «Чорній раді» зображено добу
В Руїни

9. Установіть відповідність.
1 ... був тяжко грошовитий да й веселий пан з козацтва, що збагатилося за десятилітню війну з ляхами. — В Михайло Черевань.
2 ... по одежі, по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою, по пістолях за поясом і по довгих шрамах на виду — старий козарлюга. — Д Іван Шрам.
3 Орел, а не козак!.. Він добрий був син і щирий козак; лучне йому з нудьги загинути, ніж панотця навік преогорчити й золоту свою славу гряззю закаляти. — А Петро Шраменко.
4 ... був собі дідусь такий старенький, мов зараз тілько з неволі випущений: невеличкий, похилий, очі йому позападали й наче до чого придивляються, а губи якось покривилися, що ти б сказав — він і зроду не сміявся. — Б Василь Невольник.

10. Установіть відповідність
1 — Хочу кричати — дух мені захопило, так і рухнула коло яблуні, та вже від холодної води прокинулася. Дивлюся — дівчата коло мене скупчилися, білі всі як крейда. — В Устина.
2 — Моя дитино, нацокотали тії верхоумки скосирні, а ти віри пойняла... Велике диво — полковий лікар! Се злидні, бідота! Що тобі з такими заходити? — А стара пані.
3 — Ах, Боже ж мій милостивий! Чому ж се він мені не похвалився? Мабуть, невеликий хуторець, — нічим гаразд хвалитися. А все ж хутір! — Б інститутка.
4 — На волі я гори потоплю! А кріпаку хоч як щаститься, усе добро на лихе стане. — Г Прокіп.

11. Чому раду у творі П. Куліша названо чорною?
На чорній раді в Ніжині в червні 1663 р. народні маси, «чернь» (від цього слова походить назва роману), усупереч козацькій старшині, обрали гетьманом І. Брюховецького, бо він обіцяв зменшити побори, але все це залишилося лише обіцянками.

13. Що, на вашу думку, стало для Марка Вовчка поштовхом до написання «Інститутки»?
Враження майбутньої письменниці від перебування в харківському жіночому пансіонаті дало поштовх для написання «Інститутки», у якій вона зобразила одну з благородних дівиць.

Варіант 2

1. Ідеал гармонійного життя серед природи П. Куліш пропагував у
Б Мотронівці

2. «Інститутка» — твір
В реалістичний

3. Жанр твору «Чорна рада» —
А роман

4. Прочитайте уривок... Ці слова належать
А Іванові Шраму

5. Донею назвав Марка Вовчка
Г Тарас Шевченко

6. У творі «Інститутка» порушено проблему
В соціальної нерівності

7. Переїзд Устини до міста й рекрутство Прокопа у творі «Інститутка» є
Г розв’язкою

8. У «Чорній раді» зображено події року
В 1663 

9. Установіть відповідність.
1 ... син паволоцького попа, по прізвищу Чепурний, учився в Київській братській школі, і вже сам вийшов був на попи. Гарячий був чоловік... І не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ллється рідна йому кров... — Д Іван Шрам.
2 Темний він був на очі, а ходив без проводиря; у латаній свитині й без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невольників із неволі. — В Божий чоловік.
3 Мабуть, нечистий напутив його... маючи в себе від усіх льохів гетьманських ключі, підчистив щире срібло, скільки його там осталося, да й махнув на Запорожжє. А там як сипнув грішми, так запорожці за ним роєм... — А Іван Брюховецький.
4 ... здоровенний козарлюга. Пика широка, засмалена на сонці; сам опасистий; довга, густа чуприна, піднявшись перше вгору, спадала за ухо, як кінська грива; уси довгі, униз позакручувані... — Г Кирило Тур.

10. Установіть відповідність
1 — Нащо мені те знати, як по небу зорі ходять або як люди живуть поза морями та чи в їх добре там, та чи в їх недобре там? — Б інститутка
2 — А як же часом хто в тебе спитає, як там тії зорі по небу ходять, абощо? Люди й осудять зараз: училася, та й не тямить! — А стара пані
3 — Оглянусь я на неї — страшна така зробилася, що в мене й ноги захиталися. Вона мене як схопить за шию обіруч! Руки холодні, як гадюки. — В Устина
4 — Не вдавайсь у тугу. Біс біду перебуде: одна мине — десять буде. — Д Назар

11. У якому столітті відбуваються події у творі «Інститутка»? У дореформений чи післяреформений період?
Рік написання повісті «Інститутка» — 1858-1859. Середина XIX століття. Дореформений період.

12. Яке джерело використав П. Куліш для написання «Чорної ради»?
Задум написати хроніку в П. Куліша народився під впливом козацьких літописів Григорія Граб’янки й Самовидця, які підказали прозаїкові образ центрального персонажа — постать старого Шрама. Прототипом Шрама став паволоцький полковник Попович, який для польських істориків був тільки політичним авантюрником і зрадником, а для Самовидця — патріотом, ворогом ляхів, який шукав шляхи об’єднання обох берегів Дніпра. Народні перекази про козака Мамая, історичні пісні й думи сприяли створенню правдивих образів козаків у романі.

13. Доведіть, що «Чорна рада» П. Куліша — твір романтизму (назвіть щонайменше дві ознаки цього художнього напряму, проілюструвавши їх конкретними прикладами з твору).

В основі романтичного світогляду лежить ідея творчої свободи митця, необмежений розквіт його поетичної уяви, культ сильних почуттів непересічної особистості, підвищений інтерес до народної культури і фольклору.

Роман П. Куліша створений у річищі романтизму. У ньому виявилася й романтична традиція Вальтера Скотта — поєднання події національної історії з любовним сюжетом (цей факт свідчить про запозичення українською літературою досвіду європейської романістики). Проте, безперечно, «Чорна рада» є цілком оригінальним твором, у якому панує стихія українського життя, українська історія. Цей тематичний вузол також є характерним для романтизму, як і незвичайні герої в незвичайних ситуаціях. Автор підкреслює благородство Якима Сомка, особливо в останні години життя, втілює в цьому образі найкращі риси козацтва. Романтикою запорозьких подвигів оповитий образ Кирила Тура, який нагадує козака-характерника. Для нього готовність до самопожертви — закон життя.

У романтичному ключі змальовано старого Пугача, охоронця козацьких звичаїв. Яскравими, романтичними барвами відтворено перипетії кохання Лесі й Петра, а також пристрасть Кирила Тура — справжнього лицаря, який викрадає дівчину, не зважаючи на те, що вона — наречена самого гетьмана. У творенні цих яскравих і неповторних образів П. Куліш використав думи, історичні пісні, народні перекази.

Романтичність стилю роману підкреслюють і символи.

Це хутір (ідеал спокійного й заможного життя), дорога (дорога майбутнього України, різні дороги обирають герої твору).

Символічна паралель між Києвом та Єрусалимом як «вічними» містами-осередками християнської духовності. Символічною є і сама назва твору — Ніжинська рада поглибила Руїну, породила чорну смугу в історії України. Поле під Ніжином символізує розбиту й пограбовану Україну. Адже чернь погодилася підтримати І. Брюховецького саме через обіцянку взяти участь у пограбуванні міста.

Зворотній зв’язок