Вправа 258

І. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте кількість підрядних частин у кожному реченні. Побудуйте схеми речень.
ІІ. Підкресліть займенники як члени речення.

1. Супротивник, який розкриває ваші помилки, набагато корисніший, ніж друг, що приховує їх. [Супротивник, (який ...), друг], (що ...).

2. Коли папір з’явився на українських землях, сказати важко, бо через війни й пожежі мало старовинних документів збереглося. (Коли ...), [...], (бо ...).

3. Тільки коли ми досягаємо мети, ми вирішуємо, що шлях був правильний. (Тільки коли...), [...], (що ...).

4. Коли подме вітерець, зламана бадилина так поскрипує, наче дивовижна істота скімлить і легенько стукає зубами. (Коли ...), [...], (наче ...).

5. Із щедрівок, які взимку виспівувались, під вікнами добрих людей, я знав, що за плугом навіть сам Бог ходив. [... щедрівок, (які ...), ...], (що ...).

Повідомити про помилку