Вправа 270

I. Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Побудуйте схеми. Визначте вид підрядності (однорідна, неоднорідна, послідовна).

1. Мовили, що колись із цього каміння боги деревленської землі скинули в чорториї якогось київського заброду-священика, що хотів був їх віру замінити новою, роменською (послідовна підрядність). [...], (що ...), (що ...).

2. Коли землероби обсіювались і наставало більше часу, коли проміння сонця припікало відчутніше і розвиток органічного життя йшов швидше, слов’яни справляли свято на честь Лада (однорідна підрядність). (Коли ...), (коли ...), [...].

3. Там, де річка перетинає давні кристалічні породи, над її стійким правим берегом височить велика кам’яна брила, що нагадує голову давнього рицаря, який вдивляється в блакить річки (змішана підрядність). (де ...), (що ...), (який ...).

4. Отакого вечора, коли цвітуть садки і з кожного лунає знеможливе пташине щебетання, гостріше відчуваєш самого себе і все те, що тебе оточує (неоднорідна підрядність). [..., (коли ...), ...], (що ...).

5. Тиша стояла така містка, що Дмитро почув, як б’ється його серце (послідовна підрядність). [...], (що ...), (як ...).

 

II. Розберіть за будовою виділені слова, визначте спосіб їх творення.

Землероби; щебетання.

Вправа 266Вправа 267Вправа 268Вправа 269Вправа 270Вправа 271Вправа 272Вправа 274Вправа 275

Зворотній зв’язок