Вправа 90

Випишіть з підручника географії або історії три складних речення: 1) складносурядне; 2) складнопідрядне; 3) безсполучникове.

Географія. 1) Складносурядне. Ринкова інфраструктура є для України новою, і почала формуватися після здобуття незалежності.
2) Складнопідрядне. Потужний поштовх розвиткові економіки нашої країни можуть надати і транспортні переваги, які вона має завдяки виходу до Чорного моря, що не замерзає взимку, а також до Азовського моря, що вкривається кригою лише на два-три місяці.
3) Безсполучникове. Водночас Полісся і Південь України через несприятливі природні умови (заболочені землі на Поліссі, нестача вологи на півдні) є малозаселеними, густота населення тут становить лише 40-52 осіб/км2.

Історія. 1) Складносурядне. В хвилини емоційних вибухів слова Хмельницького заворожували, ідеї водночас захоплювали й наводили острах, рішучість діяти здавалася непохитною.
2) Складнопідрядне. Полонізація української верхівки змусила козацтво відігравати роль, яка в інших країнах належала дворянству.
3) Безсполучникове. Та цього ще було замало: магнати часто здавали свої володіння в оренду, отримуючи собі в прибуток майже усе.

Повідомити про помилку